Logo Českého svazu tělesné výchovy Sdružení TJ/SK Praha-východ

Český svaz tělesné výchovy

SDRUŽENÍ TJ/SK PRAHA - VÝCHOD

V Závětří č. 4, 170 00 Praha 7
Tel./fax: 266791020, mobil 739506527
E-mail: tjsk@tjskpv.cz
 • sdružuje tělovýchovné jednoty a sportovní kluby ČSTV na okrese Praha – východ
 • prosazuje a chrání společné zájmy a práva sdružených TJ/SK Praha – východ
 • spolupracuje s orgány státní správy v okrese, především s orgány samosprávy měst a obcí
 • zajišťuje profinancování reálně přidělených finančních zdrojů
 • sleduje sportovní dění na okrese, např. proběhla setkání s nejlepšími sportovci okresu v letech 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010

Aktuality

Nové Termíny!!! Prosím věnujte poztornost tomuto seznamu termínů.

 • Stanovisko VV Sdružení ze dne 20. 6. 2012
 • Stanovisko Výkonného výboru
 • Reakce na článek ve Zpravodaji ČSTV č. 6-2012
 • Reakce
 • Stanovisko předsedy VV Sdružení TJ/SK okresu Praha – východ p. Kuchty k výsledkům 24. valné hromady
 • Stanovisko předsedy VV
 • V srpnu 2012 proběhla aktualizace těchto stránek.

Valid XHTML 1.0 Strict


©2007, Sdružení TJ/SK Praha-Východ / aktualizace 03.08.2012